Privacy

Privacybeleid Stichting De Erker

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Wanneer er in deze privacyverklaring gesproken wordt over ‘De Erker’ word de volgende organisatie bedoeld:

  • Stichting De Erker.

‘De Erker’ kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ‘De Erker’, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ‘De Erker’ verstrekt. ‘De Erker’ kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– IBAN-/rekeningnummer
– Geboortedatum/Leeftijd

WAAROM ‘De Erker’ GEGEVENS NODIG HEEFT

‘De Erker’ verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit facilitaire dienstverlening.

In het kader van de corona-maatregelen noteren wij van elke bezoeker de naam, telefoonnummer en reden van bezoek.

HOE LANG ‘De Erker’ GEGEVENS BEWAART

‘De Erker’ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

‘De Erker’ verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Foto’s op de website

In principe worden er geen specifieke foto’s van gebruikers op de website vermeld, tenzij daarvoor toestemming wordt gegeven. Wel worden er foto’s geplaatst die met de evenementen gemaakt worden. Als u daar geen prijs op stelt, geef dat dan aan bij www.wijkcentrumdeerker.nl

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van ‘De Erker’ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van bezoeken en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ‘De Erker’ gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

‘De Erker’ maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ‘De Erker’ bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ‘De Erker’ te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ‘De Erker’ heeft hier geen invloed op. ‘De Erker’ heeft Google geen toestemming gegeven om via ” verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar www.wijkcentrumdeerker.nl . ‘De Erker ‘ zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

‘De Erker’ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ‘De Erker’ maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ‘De Erker’ verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ‘De Erker’ op via www.wijkcentrumdeerker.nl.