Persbericht verbouwing en fondsen

Persbericht

“Dankzij de steun van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., het De Groot Fonds en het
Oranjefonds gaan we een heel mooi en duurzaam gebouw krijgen.” Aan het woord is Martin
van Loopik. Samen met Harry Visser zijn zij de twee vrijwilligers van Wijkcentrum De Erker
die samen met twee ambtenaren van de gemeente Schiedam het bouwteam vormen.
Harry “We zijn het project een paar jaar geleden gestart en gaan nu resultaten krijgen door
een goede samenwerking met de gemeente en steun van de fondsen. Ook de
aangrenzende gymzaal van Primo wordt nu bij het project betrokken. Daar komen
zonnepanelen, waar ook De Erker gebruik van kan maken”
De verbouwing en verduurzaming van De Erker gaat in twee fasen. In de eerste fase wordt
het hoognodige achterstallig onderhoud uitgevoerd. Tegelijk wordt dan overal dubbel glas
aangebracht. Over de eerste fase zegt Van Loopik: “Er zit schot in het proces. We hebben
het bestek mogen beoordelen. Nu worden vier aannemers uitgenodigd om een offerte uit te
brengen. We verwachten dat we het werk voor de eerste fase begin mei kunnen
aanbesteden.”
“Dan start de tweede fase” vult Visser aan. “In de tweede fase gaat het vooral om werk dat
moet leiden tot aanzienlijke energiebesparing en verhoging van het gebruikscomfort. Het
gaat dan om zaken als warmtewinning uit de bodem, isoleren van de fundering, nieuwe
zuinige ketels, een systeem waarbij licht en verwarming/koeling alleen werken bij het gebruik
van ruimtes, e.d. De uitvoering van die tweede fase kan dan begin 2019 starten. Dat wordt
nog een hele klus omdat tijdens het werk de winkel moet openblijven. We verwachten
daarom dat de uitvoering zeker een half jaar gaat duren.”
Voor de vrijwilligers van De Erker gaat het niet alleen om kostenbesparing. Bij De Erker zijn
ze altijd te vinden voor het meedoen aan projecten die bijdragen aan een beter milieu en het
opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Van Loopik: “Om de riolering te ontzien
bij zware regenbuien gaat De Erker meedoen met een project om tijdens hoosbuien het
water op te vangen in grote tonnen. Tegen onze gevel komen drie vaten van 1000 liter die
bij slecht weer het water kunnen opvangen. Dat water kan dan later via het riool weer
afgevoerd worden.”
Sociale doelen zijn voor Visser en Van Loopik ook belangrijk: “We hebben bedongen dat
voor de uitvoering van het werk leerlingen van het Lentiz College als stagiaire worden
ingezet.”
Dat het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., het De Groot Fonds en het Oranjefonds de
uitvoering van de plannen mee financieren wordt gezien als erkenning en waardering voor
de vrijwilligers van De Erker. “We zouden het reuze aardig vinden als medewerkers van de
fondsen eens een keer een kijkje komen nemen als het werk is gestart.”
______________________________________
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ina Blans, beheerder van De Erker
telefoon ……….
010-4267767