Het renoveren en energie zuinig maken van de Erker

Het renoveren en energie zuinig maken van de Erker.

Het gonst momenteel van de geruchten in en rondom de erker. Vragen of opmerkingen
waar doen ze het van en ze graven hun eigen ondergang. Ik kan iedereen namens het
bestuur en onze vrijwilligers zeggen dat dit fabeltjes zijn.
Iedere stap word wel overwogen gemaakt en financieel uitgepluisd. Het hele proces loopt al
vijf jaar in samenwerking met de afdeling vastgoed van de gemeente. Door allerlei
omstandigheden heeft het een jaar stil gelegen omdat SWS de huur opzegde en er
gesprekken moesten worden gevoerd met de toenmalig wethouder om de tent open te
houden. Voor de vrijwilligers een groot risico want hoe verder? Een groep mensen onder
leiding van de toenmalig voorzitter hebben een plan van aanpak gemaakt en hier zijn we
mee aan de slag gegaan. Er is bezuinigd op betaalde krachten omdat dit niet te betalen was.
Hierna is gekeken hoe we de bezoekers aantallen konden verhogen en ook dat is gelukt van
+/_ 750 naar een 1400 bezoekers per week. Er zijn drie mensen met een deeltijdbaan.
De boekhouding, schoonmaak ed. de bedrijfsleiding met zijn tweeën.

WAAROM INVESTEREN .
Het gebouw is 38 jaar oud en vreet energie. In al die jaren is er op alle gebied maar
aangebouwd en het begon brand gevaarlijk te worden. Kozijnen en draaiende delen
beginnen uit elkaar te vallen. Een slechte isolatie achter de rabatdelen enz. dus na
gesprekken met vastgoed gaan we er voor. Alleen moeten de vrijwilligers nog wel zelf iets
meer dan een ton investeren. Dus het bestuur kon aan de slag en het is gelukt.
Met dank aan het Schiedam Vlaardingen Fonds, Het de Groot Fonds en het Orange Fonds is
het grootste financiële plaatje gedekt.

De schil (casco) word binnen twee maanden aangepakt en de gesprekken over de
energetische verbeteringen zijn in een afsluitende gesprekken.
We hopen of nee rekenen er op dat we begin december kunnen zeggen dat er een energie
zuinig gebouw klaar staat en aangepast voor de komende 20 jaar.
Tijdens het project zijn er voor iedereen wat ongemakken en die we proberen op te vangen
met porta-cabines, verwarmt en van alle gemakken voorzien bestaande uit vier les lokalen.
Iedereen wordt door de bedrijfsleiding op de hoogte gehouden.
Doelstelling van dit alles is de kwaliteit en het comfort voor gebruikers te verbeteren.
Veiligheid bestaat uit : Inbraakwerendheid, brandveiligheid en gezondheid (binnenklimaat)
Als slot wil ik de gemeente Schiedam , Solid productions, de vrijwilligers van ons wijkcentrum
bedanken voor hun inzet en geweldige samenwerking van de afgelopen paar jaar.
Zijn er vragen over het project kan u terecht bij het bouwteam :
Harry Visser
Martin van Loopik