Corona-maatregelen

Aanvullende voorwaarden bij het huren van een ruimte ( vanaf 01-07-2020)
 • Het is niet toegestaan om de indeling van het lokaal te veranderen.
 • Er is ontsmetting spray en papier aanwezig, zodat u zelf uw tafel en stoel kunt ontsmetten.
 • Na elke verhuur is er door de Erker een eind controle, bij het niet nakomen van de gemaakte afspraak brengen wij de kosten in rekening.
 • Melden bij de ingang
 • Groepen moeten vooraf een presentielijst afgeven of opsturen.
 • Iedereen moet zich bij de portiersloge melden en de handen ontsmetten voordat men het gebouw betreedt:
 • er wordt gevraagd naar uw naam en telefoon nummer
 • en wordt er gevraagd of u last heeft van corona-verschijnselen.
 • De Erker heeft een corona schoonmaak protocol en deze wordt nageleefd en gecontroleerd.
 • De verplichte looproutes moeten worden aangehouden.
 • De lift kan alleen gebruikt worden als dat noodzakelijk is en dat moet u melden bij de portiersloge.
 • De Erker is voorlopig alleen bij reservering vooraf toegankelijk. Voor inloop in de ontmoetingsruimte kunt u zich bij de portiersloge melden.
Aanvullende huisregels i.v.m. corona-maatregelen
 • We hanteren binnen alle ruimtes de anderhalvemeter-regel
 • U kunt alleen de hoofdingang gebruiken voor entree
 • Bij binnenkomst vragen wij u uw naam, contactgegevens (telefoon, e-mailadres of huisadres) e.d. in e vullen. . Wij moeten deze gegevens vastleggen i.v.m. de wettelijke regels.
  Indien u deze gegevens niet wilt leveren, zullen wij u helaas de toegang moeten weigeren.
 • Blijf zoveel mogelijk zitten op uw plek tijdens de activiteiten
 • Bij binnenkomst vragen wij u uw handen te desinfecteren.
 • De eventuele organisator van uw activiteit levert vooraf een lijst met naam en contactgegevens, zodat wij alleen uw aanwezigheid op de lijst hoeven aan te geven.
 • Indien er niemand in de portiersloge aanwezig is, dient u het registratieformulier zelf in te vullen.
 • Indien er situaties optreden, waar bovenstaande geen oplossing bij biedt, geldt het volgende:

Denk aan uw en onze gezondheid en gebruik gezond verstand!


We krijgen regelmatig vragen over het ventilatiesysteem.

Vorig jaar is in De Erker is een ventilatie systeem aangebracht met een kruisstroomwisselaar (warmteterugwinning), waardoor er geen lucht gerecirculeerd wordt, dus met 100% buitenlucht.
Ook in de z.g. ┬┤zomernachtventilatie┬┤ stand welke in de avond- en nachturen plaatsvindt wordt dit gedaan met 100% buitenlucht.
Dus in die zin voldoet het ventilatie systeem op dit moment aan de huidige adviezen zoals opgesteld door het RIVM.

De installatie is in maart 2020 in werking gegaan.
Iedere ruimte heeft een toe- en afvoer, gelang de grote van de ruimte.
De filters worden regelmatig gecontroleerd door een erkend bedrijf.
De ventilatie is praktisch geluidsstil.