Behoefte-knop

Het bestuur en de bedrijfsleiding van wijkcentrum De Erker Bestuur zijn druk doende om alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen voor de periode dat De Erker weer open mag.

Er komen ook nieuwe activiteiten bij gericht op de bewoners van West.
Een van de nieuwe activiteiten is de samenwerking met Stichting J&S Projecten (Jongeren en Senioren) en stichting De Buurtvrouw. Stichting J&S Projecten wil samen werken aan een buurt die veilig en prettig is voor iedereen. Wijkcentrum De Erker is niet alleen het ontmoetingscentrum in West maar zet zich ook in voor een veilige en prettige leefomgeving.
De Buurtvrouw biedt extra vrijwilliger handjes als ondersteuning aan het team van de Erker.

Sinds de start van de Covid-19 pandemie is het helaas een feit geworden dat veel senioren weinig sociale contacten hebben en vaak alleen thuis zitten. Stichting J&S Projecten heeft daarom de Behoeftelijn opgezet.
De Behoeftelijn is een fysiek en losstaand kastje met een grote drukknop dat op aanvraag bij wijkbewoners thuis komt te staan.
De Behoeftelijn-knop is op aanvraag te krijgen bij De Erker en staat in verbinding met de vrijwilligers in De Erker. Bewoners kunnen van de knop gebruik maken als zij behoefte hebben aan een praatje of wanneer zij boodschappen nodig hebben of als er een klein klusje gedaan moet worden.
De Erker start vanaf 1 mei met de installatie van deze knop. Wanneer bewoners op de knop drukken komt er bij De Erker een melding binnen en nemen wij contact op om te vragen waarmee wij kunnen helpen. De Stichting de Buurtvrouw ondersteund hierbij stichting De Erker , waardoor we iedereen die hier behoefte aan heeft een klein stukje geluk aan de voordeur kunnen brengen.
De Erker denkt op deze wijze nog meer een verbindende factor voor de bewoners van Schiedam-west te zijn.

Dit project is mogelijk gemaakt door de gemeente Schiedam en het Schiedam Vlaardingen Fonds, deelname is gratis. Wilt u gebruik van de behoefteknop maken, dan kunt u zich opgeven via info@wijkcentrumdeerker.nl of telefoon nummer 010-4267767