Column Jan Oliekan

oliekan

Mijns inziens………

In wijkcentrum de Erker lopen veel vrijwilligers rond. Allemaal mensen die veel taken uitvoeren. Ze maken schoon, ze draaien bardiensten maken de zalen in orde voor de vele activiteiten. Niet alleen doordeweekse dagen maar ook de weekenden.
Zeven dagen in de week met openingstijden van 08.00 uur tot soms 01.00 uur s, nachts.
Helemaal vrijwillig zonder hiervoor betaald te krijgen. Veel uren makend maar met plezier.
Zo gaat dat ook in andere ontmoetingsruimtes. Zorgen voor de bezoekers en cursisten. Altijd dienstbaar. Zij worden één keer per jaar in het zonnetje gezet. Ze worden door de gemeente uitgenodigd op het jaarlijkse vrijwilligersfeest. Dit jaar mochten zij naar de film. Tenslotte moeten we allemaal een keer naar dat mooie nieuwe gebouw. De proosje munten werden te duur voor zoveel mensen. De bezoekers van de bios waren tevreden ondanks het zeer vroege tijdstip. En ja gemor blijf je houden en misschien ook wel terecht. Want niet iedereen krijgt die € 250,00 op jaarbasis. En dat zijn misschien wel de echte vrijwilligers over deze mensen wordt er niet gediscussieerd in de raad
Maar is dit wel genoeg?? Moet je als gemeente deze vrijwilligers niet nog beter faciliteren.
Het is uiteindelijk een gigantische bezuiniging geweest de afgelopen jaren. En alles is verschoven naar de burgers. Als wij zulke verantwoordelijkheden naar ons toegeschoven krijgen willen wij ook mee beslissen. Dus niet alleen de financiële bezuinigingen op ons bordje maar ook meer zeggenschap. Participatie doe je samen, de gemeente en burgers.
De participatie bij onze inwoners is al ingeburgerd maar nu de gemeente nog.
Laat duidelijk zijn dat er hier en daar wel schoorvoetend aan toe gegeven wordt maar de meerderheid is halsstarrig. Die gaan niet zo snel participeren want blijven liever van achter het bureau de lakens uitdelen. Het wordt tijd dat zij mee gaan doen tenslotte een kleine 20.000 mensen in Schiedam doen het al. Die hebben begrepen dat het samen moet. Of het nu de zorg, openbare ruimte, wijkcentrum, een bewonersvereniging is enz. enz. Als je een wat moeilijke vraag of kritisch bent word je erop aangesproken.
Laatst werd er gevraagd, en ja geloof het of niet, ben je bang voor je baantje??

Het antwoord was nee want morgen mag ik ergens anders opdraven als vrijwilliger maar hoe zit het met U.
Tenslotte heeft U een betaalde baan dus als iemand zich zorgen moet maken!!!!
Iets positiefs …….
Maar goed wij hebben nog plezier in ons vrijwilligerswerk en blijven mee participeren.

Groet Jan Oliekan.

3 maart 2020

Mijns inziens………

Waar ga je over schrijven?? Het is tenslotte gevraagd door de Webmaster.
Over Huisman in het havengebied dat volgens klagers en omwonende te veel herrie en ander geluid maakt.
Ik ben in West, tegenwoordig de Schrijversbuurt geboren en woon er nog steeds. En ja, voor de klagers het was vroeger niet beter maar het gezeur over bromtonen en hulpmotoren die dag en nacht draaien, gaat volgens vele toch wel iets te ver.
Er moet gewerkt worden en dat vergeet men volgens mij. In het verleden was het havengebied van Schiedam een bruisend gebied.

Scheepswerven zoals de Gusto, Waterweg en Wilton zorgden na de tweede wereldoorlog voor eten op de plank. Er werkte duizenden mensen, zwaar werk maar ja er kwamen weer centjes. In de nacht klinken slijpen en delen scheepswand worden vervangen. Schroef en as en alles vierentwintig uur aaneen.
Kinderen vielen in slaap bij die geluiden die klaagden niet, maar ja tegenwoordig moet er wat te zeuren zijn.
Hoelang wonen die mensen in deze wijk?
Want tenslotte waren de bedrijven er al een tijdje
Je hoort mij niet zeggen dat de klagers het fout hebben, maar er is iedere keer wel wat. Overlast van verf spuiten terecht, maar er kwam een spuitloods.de afzuigkanalen op het dak waren te hoog, geen filters, de deur laat men open enz.
De filters worden regelmatig vervangen een kostbare zaak maar wel noodzakelijk. Zien we die pijpen nog, nadat die hoge gebouwen er zijn gekomen? En de omgeving van Huisman?? Scheepswerf Damen waar men aan het spuiten is? En ook daar liggen regelmatig schepen met de hulpkarren te draaien. Ook s avonds. En de ferry’s net over de grens bij Vlaardingen?
Met al dat vrachtverkeer de hele dag.

Worden dat de volgende punten? Vergeet niet dat het economie voor Schiedam en Vlaardingen is.
En niet alleen voor de mensen die er werken maar ook o.a. de havengelden. De medewerkers zijn hooggekwalificeerde mensen die in het bedrijf hun opleiding krijgen en op de universiteiten. Er gaat heel veel kennis verloren als Huisman het bijltje erbij neer gooit want men heeft plaatsen zat waar men naar toe kan.
Om er rust te krijgen moet men naar oplossingen zoeken. Misschien stroom opwekken met een windmolen? Ik weet het niet maar de techniek staat voor niets. Het schijnt dat ook hier al bezwaar tegen is.
Ik werk niet bij Huisman of heb er enige connectie mee, maar praat met elkaar.
Ja ik weet dat daar een soort burenraad havengebied is, maar als je een keer nee krijgt loop dan niet boos weg maar zoek een alternatief.

Groet Jan Oliekan.

7 februari 2020

oliekan