Column Jan Oliekan

Mijn inziens ………….

Wordt de schrijversbuurt de huisjesmelkersbuurt ?
Het is zelfs de gemeenteraad opgevallen. Na Schiedam oost strijken de huisjesmelkers neer in west.
Dus moesten er maatregelen komen. Bij alle te koop staande panden zou een clausule moeten komen dat ze niet aan kamerverhuurders mogen worden verkocht. Bij de makelaars en notarissen bekend.
Maar houden deze zich wel aan die richtlijnen? Eerst ging het om de omgeving Nicolaas Beetstraat maar hoe groot is die omgeving?
Want aan de andere zijde van dat gebied is hetzelfde probleem.
West Frankenlandsestraat, Da Costastraat, Vondellaan, Jan van Avenesstraat, Dirk van Wassenaarstraat, en Bilderdijkstraat om er maar een paar te noemen.
Een aardig rijtje straten waar dit o.a. gaande is.

Op nog geen 100 meter van elkaar zeker zeven woningen met kamerverhuur.
De locatie waar bakker Scholte heeft gezeten is vol gebouwd met kamers waar arbeidsmigranten wonen. Zijn deze mensen allemaal ingeschreven in Schiedam? Deze mensen werken bij diversen uitzendbureaus en krijgen een auto mee van de zaak.

Het voordeel is dat ze her en der collega’s op kunnen pikken. Het grote nadeel wat ontstaat is de parkeerdruk, welke toch al groot zijn in de oude wijken. En laten we eerlijk zijn, met parkeervergunningen los je het probleem niet op, zie het voorbeeld in oost. Tenslotte zijn deze oude wijken in de jaren dertig gebouwd en toen reden er paard en wagens en hondenkarren.

Ook de toegangspasjes voor de ondergrondse containers geven een probleem. Deze moeten eigenlijk aan iedere kamerhuurder worden verstrekt met duidelijke uitleg. Veel mensen spreken hun eigen taal en b.v. Engels is al moeilijk. Laat duidelijk zijn dat we niet tegen de arbeidsmigranten zijn, maar wel op de manier waarop zij gehuisvest worden. Woekerprijzen wat de huur aangaat voor weinig m².
Hoe zit het met de brandveiligheid? Zijn er voldoende blusmiddelen enz. Gaat de gemeente wel controleren als zo’n woning verkocht is en of het voor eigen bewoning of over bewoning is. Zou een mooie taak voor de Handhaving of LBB zijn.
De schrijversbuurt is de buitenruimte opgeknapt, het is alleen jammer dat de vuilniswagens en sommige bewoners regelmatig tegen het verkeer inrijden, het moest tenslotte éénrichtingsverkeer worden.

Iets positiefs……….
Dat we in deze moeilijke tijd als vrijwilligers hebben klaar gestaan, het zij via de app, het eten of met het telefoneren elkaar in de gaten hebben gehouden.Jan Oliekan. september 2020
oliekan

Mijn inziens ………..

Dagelijks ff rond bellen met vrijwilligers en de wat ouderen in onze wijk is één van mijn taken.
Niemand heeft me dat gevraagd maar als je jaren sociaal met elkaar optrekt doe je dat.
En ja de één zit overdag even in zijn tuintje onder een balkon en praat honderd uit. Blij dat we elkaar even horen.
De ander 83 jaar zit echt al drie weken binnen en verveelt zich. Normaal zit hij hele dagen bij zijn voetbalclub haalt al jaren kranten op en dat valt weg.

Het gezamenlijk koffie drinken en de warme maaltijden in het wijkcentrum worden gemist.
Nog geen eens het eten maar het sociale samen zijn is het ergste gemis.
En het coronavirus wordt nauwelijks besproken tijdens de telefoongesprekken.
Het enigste van laat het snel voorbij zijn want dan zien we elkaar weer.
De vrijwilligers “zeker de dames” houden contact via de WhatsApp van de Erker.

Post kan op de aangegeven tijden worden opgehaald dus alles draait.

Wat de meeste mensen momenteel stoort zijn de z.g. BN’ers die te pas en onpas aanschuiven om hun mening te geven over deze crisis en hoe moeilijk zij het hebben.
De grootverdieners hebben het moeilijk maar vraagt ze eens een uurtje op te treden?? Gages van rond de € 10.000,00 per uur is normaal.
Denk eens aan de kleine ondernemers of de mensen met een uitkering. Die hebben het moeilijk.


Onze burgemeester heeft om veiligheidsredenen ook een stukje van onze wijk aangewezen om preventief te fouilleren. Volgens mij een goede maatregel want je ring of horloge moet je thuislaten als je de deur uitgaat. Lees de kranten er maar op na.
Schiedam staat als stad(dorp) landelijk op nummer 10. Niet om trots op te zijn.

En hij heeft gelijk, de maatschappelijke onrust neemt toe. Ondanks de kritiek van de fractievoorzitter van Denk.
Ook vindt deze voorzitter dat we coulant moeten zijn met foutparkeerders.
Waarom?? Bij het opnieuw inrichten van de schrijversbuurt (stukje west) is er door de voormalig voorzitter van de BVSW al op gewezen dat er 80 parkeerplaatsen minder zijn als voorheen.
Dit wordt ontkend maar ik geloof hem. In die periode is Denk niet één keer op een bijéénkomst geweest.

En nu commentaar?
De ouderen lopend, rollator of scootmobielen kunnen nauwelijks oversteken.
Volgens mijn info staat toegankelijkheid hoog in het vaandel zoals afgesproken in het college akkoord.
En als dan de wethouder zegt dat alle beetjes helpen tijdens de coronacrisis slaat hij volgens mij de plank volledig mis.
Het is niet de crisis maar de woonwijk uit de dertiger jaren. Toen waren er alleen hondenkarren en paard en wagens.
Nu hebben we per woning één, twee of meer auto’s. Alle kamerverhuur van de laatste jaren doen er ook geen goed aan.
Hier in west zijn er woningen met drie of vier auto’s en daar gaat het mis.
Maar vergeet niet dat er ook in de nieuwbouw verkeerde normen worden gehouden wat parkeren betreft.
Bij kamerverhuur wordt er volgens de gemeente in de vergunning geëist dat er ook parkeerplaatsen gecreëerd worden. Maar!! Iets positiefs…..

Laten we ondanks alles rustig blijven en afstand houden. Kijk niet te veel naar de programma’s waar je je niet lekker bij voelt. Eén keer per dag is zat.

Jan Oliekan, 4 aprilt 2020
oliekan

Mijns inziens………

In wijkcentrum de Erker lopen veel vrijwilligers rond. Allemaal mensen die veel taken uitvoeren. Ze maken schoon, ze draaien bardiensten maken de zalen in orde voor de vele activiteiten. Niet alleen doordeweekse dagen maar ook de weekenden.
Zeven dagen in de week met openingstijden van 08.00 uur tot soms 01.00 uur s, nachts.
Helemaal vrijwillig zonder hiervoor betaald te krijgen. Veel uren makend maar met plezier.
Zo gaat dat ook in andere ontmoetingsruimtes. Zorgen voor de bezoekers en cursisten. Altijd dienstbaar. Zij worden één keer per jaar in het zonnetje gezet. Ze worden door de gemeente uitgenodigd op het jaarlijkse vrijwilligersfeest. Dit jaar mochten zij naar de film. Tenslotte moeten we allemaal een keer naar dat mooie nieuwe gebouw. De proosje munten werden te duur voor zoveel mensen. De bezoekers van de bios waren tevreden ondanks het zeer vroege tijdstip. En ja gemor blijf je houden en misschien ook wel terecht. Want niet iedereen krijgt die € 250,00 op jaarbasis. En dat zijn misschien wel de echte vrijwilligers over deze mensen wordt er niet gediscussieerd in de raad
Maar is dit wel genoeg?? Moet je als gemeente deze vrijwilligers niet nog beter faciliteren.
Het is uiteindelijk een gigantische bezuiniging geweest de afgelopen jaren. En alles is verschoven naar de burgers. Als wij zulke verantwoordelijkheden naar ons toegeschoven krijgen willen wij ook mee beslissen. Dus niet alleen de financiële bezuinigingen op ons bordje maar ook meer zeggenschap. Participatie doe je samen, de gemeente en burgers.
De participatie bij onze inwoners is al ingeburgerd maar nu de gemeente nog.
Laat duidelijk zijn dat er hier en daar wel schoorvoetend aan toe gegeven wordt maar de meerderheid is halsstarrig. Die gaan niet zo snel participeren want blijven liever van achter het bureau de lakens uitdelen. Het wordt tijd dat zij mee gaan doen tenslotte een kleine 20.000 mensen in Schiedam doen het al. Die hebben begrepen dat het samen moet. Of het nu de zorg, openbare ruimte, wijkcentrum, een bewonersvereniging is enz. enz. Als je een wat moeilijke vraag of kritisch bent word je erop aangesproken.
Laatst werd er gevraagd, en ja geloof het of niet, ben je bang voor je baantje??

Het antwoord was nee want morgen mag ik ergens anders opdraven als vrijwilliger maar hoe zit het met U.
Tenslotte heeft U een betaalde baan dus als iemand zich zorgen moet maken!!!!
Iets positiefs …….
Maar goed wij hebben nog plezier in ons vrijwilligerswerk en blijven mee participeren.

Groet Jan Oliekan.

3 maart 2020

Mijns inziens………

Waar ga je over schrijven?? Het is tenslotte gevraagd door de Webmaster.
Over Huisman in het havengebied dat volgens klagers en omwonende te veel herrie en ander geluid maakt.
Ik ben in West, tegenwoordig de Schrijversbuurt geboren en woon er nog steeds. En ja, voor de klagers het was vroeger niet beter maar het gezeur over bromtonen en hulpmotoren die dag en nacht draaien, gaat volgens vele toch wel iets te ver.
Er moet gewerkt worden en dat vergeet men volgens mij. In het verleden was het havengebied van Schiedam een bruisend gebied.

Scheepswerven zoals de Gusto, Waterweg en Wilton zorgden na de tweede wereldoorlog voor eten op de plank. Er werkte duizenden mensen, zwaar werk maar ja er kwamen weer centjes. In de nacht klinken slijpen en delen scheepswand worden vervangen. Schroef en as en alles vierentwintig uur aaneen.
Kinderen vielen in slaap bij die geluiden die klaagden niet, maar ja tegenwoordig moet er wat te zeuren zijn.
Hoelang wonen die mensen in deze wijk?
Want tenslotte waren de bedrijven er al een tijdje
Je hoort mij niet zeggen dat de klagers het fout hebben, maar er is iedere keer wel wat. Overlast van verf spuiten terecht, maar er kwam een spuitloods.de afzuigkanalen op het dak waren te hoog, geen filters, de deur laat men open enz.
De filters worden regelmatig vervangen een kostbare zaak maar wel noodzakelijk. Zien we die pijpen nog, nadat die hoge gebouwen er zijn gekomen? En de omgeving van Huisman?? Scheepswerf Damen waar men aan het spuiten is? En ook daar liggen regelmatig schepen met de hulpkarren te draaien. Ook s avonds. En de ferry’s net over de grens bij Vlaardingen?
Met al dat vrachtverkeer de hele dag.

Worden dat de volgende punten? Vergeet niet dat het economie voor Schiedam en Vlaardingen is.
En niet alleen voor de mensen die er werken maar ook o.a. de havengelden. De medewerkers zijn hooggekwalificeerde mensen die in het bedrijf hun opleiding krijgen en op de universiteiten. Er gaat heel veel kennis verloren als Huisman het bijltje erbij neer gooit want men heeft plaatsen zat waar men naar toe kan.
Om er rust te krijgen moet men naar oplossingen zoeken. Misschien stroom opwekken met een windmolen? Ik weet het niet maar de techniek staat voor niets. Het schijnt dat ook hier al bezwaar tegen is.
Ik werk niet bij Huisman of heb er enige connectie mee, maar praat met elkaar.
Ja ik weet dat daar een soort burenraad havengebied is, maar als je een keer nee krijgt loop dan niet boos weg maar zoek een alternatief.

Groet Jan Oliekan.

7 februari 2020

oliekan