Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst zaalverhuur

Bij het reserveren en/of huren van wijkcentrum De Erker gaat u akkoord met deze overeenkomst.

1             HUUR

Wijkcentrum De Erker verhuurt ruimte met als bestemming vergaderen, workshops en bedrijfspresentaties, alsmede de mogelijkheid voor wijkbewoners een feestelijke gelegenheid te vieren. De huurder dient zorgvuldig met het gehuurde om te gaan en schade noch overlast te veroorzaken.

 2            KOSTEN

Deze bedragen worden in rekening gebracht:

  • Zaalhuur
  • Koffie & thee ,barafname op nacalculatie
  • Optioneel:
  • Beamergebruik, flipover

Alle vermelde bedragen zijn exclusief 21% BTW. De huurder verplicht zicht direct na afloop de ruimte in dezelfde staat op te leveren, bij gebreke daarvan worden kosten bij de huurder in rekening gebracht.

3             BORG

De borg bedraagt € 100,-. Openstaande kosten en eventuele schade worden ingehouden van de borg. Het resterende bedrag wordt geretourneerd.

 4            RESERVERING

Een reservering is pas definitief na betaling van borg, huursom en een schriftelijke bevestiging (mail) van de bedrijfsleiding

5             ANNULERING

Annulering kan enkel schriftelijk (mail) worden gemeld en hierbij kan wijkcentrum De Erker de volgende percentages van de huursom als kosten in rekenen brengen:

Tot 7 dagen voor aanvang 10%

Tot 2 dagen voor aanvang 50%

Voor aanvang 75%

Na aanvang 100%

De borg wordt bij annulering altijd geretourneerd.

6             AANSPRAKELIJKHEID

De huurder is op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van

bezoekers die met zijn goedvinden het gehuurde gebruiken of met zijn goedvinden daarop bevinden.

De huurder is aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit schade door onjuist gebruik van het gehuurde. Wijkcentrum De Erker is nimmer aansprakelijk voor welke (gevolg-)schade dan ook en is ook niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van goederen.

7             WIJZIGINGEN

Wijzigingen en afwijkingen van deze overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk (mail) zijn bevestigd door wijkcentrum De Erker naar de huurder.

8             STOPZETTING

Indien de overeenkomst door de huurder niet wordt nageleefd kan de huur onmiddellijk worden stop gezet zonder restitutie van de huursom.

9             GESCHILLEN

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Als de huurder het oneens is met de

afrekening dient de huurder dit binnen 31 dagen schriftelijk (mail) te melden.