Contact

Wijkcentrum De ErkerJan van Avennesstraat 32
3117 PR Schiedam

T: 010- 4267767
E: info@wijkcentrumdeerker.nl

Aanvullende informatie over de wijk:
Wijkconnect

Privacybeleid
Klik hier om het privacy beleid te bekijken!

Uitreksel handelsregister
Klik hier om het Uitreksel handelsregister te bekijken!


Aanvullende huisregels i.v.m. corona-maatregelen
• We hanteren binnen alle ruimtes de anderhalvemeter-regel
• U kunt alleen de hoofdingang gebruiken voor entree
• Bij binnenkomst noteren wij uw naam en contactgegevens (telefoon, e-mailadres of huisadres). Wij moeten deze gegevens vastleggen i.v.m. de wettelijke regels.
Indien u deze gegevens niet wilt leveren, zullen wij u helaas de toegang moeten weigeren.
• Blijf zoveel mogelijk zitten tijdens de activiteiten!
• Bij binnenkomst vragen wij u naar uw gezondheid en om uw handen te desinfecteren.
• De eventuele organisator van uw activiteit levert vooraf een lijst met naam en contactgegevens, zodat wij alleen uw aanwezigheid op de lijst hoeven aan te geven.
• Indien er niemand in de portiersloge aanwezig is, dient u de lijst zelf in te vullen.
• Indien er situaties optreden, waar bovenstaande geen oplossing bij biedt, geldt het volgende:
Denk aan uw en onze gezondheid en gebruik gezond verstand!