Jaarverslag 2015

Jaarverslag Stichting De Erker 2015.


2015 is het jaar waarin wijkcentrum De Erker zich heeft ontwikkeld tot een bekend en erkend aanspreekpunt binnen Schiedam (West). Van heinde en verre kwamen belangstellenden kijken en ervaren hoe een geprivatiseerd wijkcentrum zich manifesteerde. Ook minister Ronald Plasterk heeft de Erker bezocht en was onder de indruk van hetgeen alle vrijwilligers tot dusver hadden neergezet.

Maar ook een grote delegatie uit Amsterdam heeft met bewondering gezien hoe een sociaal-cultureel wijkcentrum kan draaien op de vele vrijwilligers, met ondersteuning van een (betaalde) beheerder.

Een van de hoogtepunten van 2015 is zonder twijfel het realiseren van een professionele keuken. Met enorme inzet van de vrijwilligers is deze keuken gerealiseerd, waarbij slechts de strikt noodzakelijke (technische) zaken door een bureau zijn uitgevoerd.

Bestuurlijk
Het bestuur heeft gemiddeld 2 x per maand vergaderd. Een belangrijk item in veel vergaderingen was de financiële toekomst van De Erker. De wetenschap dat de subsidie van de gemeente wordt afgebouwd en het besef dat het achterstallig onderhoud moet worden aangepakt.

Het bestuur bestond in 2015 uit de volgende personen:

Voorzitter Gerhard de Kok
Secretaris Ina Blans
Penningmeester Harry Visser
Lid Freddy Roder (portefeuille horeca)
Lid Trudie Nefkens (portefeuille vrijwilligers)
Lid Oscar Holterman (portefeuille PR)

Daarnaast was Hans Landa als adviseur aan het bestuur verbonden.

In december 2015 trad voormalig wethouder Johan Grijzen toe tot het bestuur. Vanaf 1 januari 2016 is hij de voorzitter.

Financiën
Ondanks het acceptabele financiële resultaat, zoals verwoordt in de jaarcijfers 2015, heeft het bestuur nog wel zorgen over de continuïteit van een positief exploitatieresultaat. Deze zorgen komen voort uit het, op termijn, verminderen van de gemeentelijke subsidie, gevoegd bij het nog steeds hoge huurbedrag en de mate van achterstallig onderhoud van het gebouw. In goede gesprekken met de afdeling Vastgoed van de gemeente wordt gewerkt als een gedegen plan van aanpak om in 2016 te komen tot een noodzakelijke renovatie.

In december 2015 is een eind gekomen aan de detachering van de beheerder Edward Sparreboom. Het bestuur betreurt het dat er geen bevredigende oplossing net SWS is gevonden over de voortzeting van zijn verblijf in De Erker. Tegelijkertijd is er begrip bij het bestuur dat het voor SWS ook onmogelijk was om aan de wensen van De Erker tegemoet te komen.

Toekomst
In 2016 hebben de volgende zaken prioriteit:
* Uitbreiden van het aantal vrijwilligers;
* Verhogen van de zalenbezetting;
* Uitvoeren van achterstallig onderhoud;
* Meer jongeren naar De Erker trekken;

Tot slot
Het succes van De Erker trekt ook de aandacht buiten Schiedam. Er zijn goede contacten met andere organisaties in Amsterdam en Utrecht, terwijl ook binnen Schiedam andere wijkcentra hun licht opsteken hoe de vrijwilligers van De erker dit met elkaar hebben georganiseerd.

De vele vrijwilligers werken dagelijks met enorm enthousiasme aan een goed draaiend wijkcentrum.
Het bestuur is optimistisch over de toekomst.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2016.