Shantiefestival 2022

Er was eens….

Een dergelijk begin kunnen we ons allemaal nog wel herinneren.

Maar ook voor dit verhaaltje was er ook eens….Wat of wie dat dan wel was?

Binnen het wijkcentrum in Schiedam-west beter bekend als De Erker, loopt er iemand rond die alle hoekjes van Schiedam- west ( en ook de rest van Schiedam ) wel kent. En het is ook nog iemand die zich binnen de bewonersvereniging en binnen het wijkcentrum als vrijwilliger druk maakt en nog voor het succes van De Erker.

Hij is een groot liefhebber van Zeemansliederen ( of gewoon: zeemansliedjes). Begin 2014 ontstaat bij hem het idee om in De Erker een groot Shantyfestival te organiseren.

Met behulp van enkele bekenden worden er maar even gelijk 4 dagen in november gereserveerd en met shantykoren gevuld. Op de eerste 3 dagen zullen de voorrondes plaats vinden en op de laatste dag kunnen de drie dagwinnaars strijden om de Erkerbokaal.

En zo is het dus begonnen…….

IN 2014 vond het eerste shantyfestival plaats en dat ging succesvol door tot in 2019. Toen kwam er zo’n geniepig klein coronagevalletje binnen met als resultaat dat de festivals voor 2020 en 2021 geen doorgang konden vinden.

In die jaren hebben we verschillende winnende koren mogen horen:

Stuurloos 2014, 3x Niks 2015, De Vlaedingse maatjes 2016, De Admiraliteit 2017 en 2018

en de Vlietgrieten 2019

Vol goede moed is er in 2022 weer begonnen met de organisatie van het 7de Shantyfestival in De Erker.

De vooruitgang van deze festival is te lezen op de homepagina.